ماه در وردپرس – فوریه 2022 – اخبار وردپرس

در حال حاضر چیزهای زیادی در جهان در حال انجام است و ایمنی برای همه افراد جامعه وردپرس مهم است. اگر نمی دانید از کجا شروع کنید، یا چگونه از همتایان خود حمایت کنید، مدیر اجرایی توصیه ژوزفا چامفوسی برای جامعه جهانی شروع کوچک است.

داستانی دارید که بتوانیم در پست بعدی «ماه در وردپرس» قرار دهیم؟ با پر کردن به ما اطلاع دهید این فرم.

افراد زیر به این ماه در وردپرس کمک کردند: @آنجانواسان @هارشانکر @rmartinezduque @mysweetcate


منبع: https://wordpress.org/news/2022/03/the-month-in-wordpress-february-2022/