مهر بالا – وردپرس نیوز

مهر حرفه خود را پیدا کرد و مهارت های جدیدی را از طریق وردپرس آموخت. او همچنین راهی برای تشویق زنان دیگر به در نظر گرفتن مشاغل در فناوری اطلاعات کشف کرد.

باز کردن درهای حرفه ای در فناوری

مهر گفت: «برای اولین بار در یکی از جلساتی که برای حمایت از روز ترجمه وردپرس برگزار شد، با ترجمه آشنا شدم. متوجه شدم که این راه دیگری برای حمایت از جوامع محلی من و آوردن قدرت وردپرس به آنها با مشارکت در گجراتی و هندی است. فکر نمی‌کردم چند سال بعد یک سازمان‌دهنده جهانی برای خود رویداد باشم!»

مهر با تعهد خود به یادگیری مداوم به عنوان یک توسعه‌دهنده و الگوبرداری از آنچه در مورد ارزش و فرصت‌های رشد جامعه از منبع باز باور دارد، زمان و انرژی را به تیم بازاریابی، جایی که او یک نماینده تیم بوده است، به تیم آموزشی داده است. و به تیم اصلی که در چندین نسخه مشارکت دارد.

ماجراجویی توسعه دهندگان با وردپرس نامحدود است

پس از آن او به Meetups بیشتری رفت و با افراد پشت سر این گروه آشنا شد، درست زمانی که آنها شروع به صحبت در مورد WordCamp Mumbai 2016 کردند.

یک ماجراجویی WordCamp

عکس مهر با علامت WordCamp Mumbai 2016
مهر در حال کشف WordCamps در بمبئی در سال 2016

این ویژگی People of WordPress از مقاله ای الهام گرفته شده است که در ابتدا در آن منتشر شده است HeroPress.comیک ابتکار اجتماعی که توسط Topher DeRosia ایجاد شده است. این افراد در جامعه وردپرس را برجسته می کند که بر موانع غلبه کرده اند و در غیر این صورت ممکن است داستان های آنها شنیده نشود. #HeroPress