Raghavendra Satish Peri – اخبار وردپرس

او همچنین رویدادهای وردپرس را راهی برای بالا بردن اهمیت مسائل دسترسی، به اشتراک گذاشتن نکات و اتصال جوامع محلی یافت تا بتوانند در موارد داخل و خارج از وردپرس با یکدیگر همکاری کنند.

زندگی با یک خانواده توانمند رشد می کند

یکی دیگر از موارد مشترک راگاوندرا با بسیاری از وردپرسی ها، اشتیاق و مشارکت او در جامعه است. همانطور که او بیشتر در مورد نرم افزار یاد گرفت، احساس کرد که باید در بهبود دسترسی نیز مشارکت داشته باشد. او شروع به کمک به سازمان‌دهی جلسات و کنفرانس‌های محلی کرد و دیگران را تشویق کرد که زمان و مهارت‌هایی را برای مشارکت در اختیار بگذارند.

2016، Raghavendra روی صحنه سخنرانی در WordCamp بمبئی
2016، Raghavendra در WordCamp بمبئی صحبت می کند

به اشتراک گذاری این داستان های مشارکت کنندگان منبع باز کمک کنید و به رشد جامعه ادامه دهید. در مجموعه افراد وردپرس با وردپرس‌سازان بیشتری آشنا شوید.

با افزایش مشارکت او، راگاوندرا دریافته است که منبع و استفاده از منابعی که رویدادها و ارائه ها را در دسترس تر می کند آسان تر شده است. اما می داند که همیشه چیزهای بیشتری در این زمینه می توان آموخت، و دیگران را تشویق می کند تا از درک رویدادهایی مانند روزهای دسترسی در کنفرانس های خود استفاده کنند.

Raghavendra Satish Peri می گوید وردپرس چیزی بیش از یک راه برای موفقیت آنلاین است. این جامعه ای است که همیشه به سوالات او پاسخ داده و به او در یادگیری کمک کرده است و باعث شده صدای او در سراسر جهان شنیده شود.

هنوز چالش‌هایی وجود داشت که ناشی از مشکلات او با دیدن بود. برای مثال، Raghavendra دریافت که کدگذاری پیچیده تر شده است. اما او آن را به آرامی انجام داد و به طور پیوسته پیشرفت کرد.

زمانی که راگاوندرا اولین کامپیوتر خود را در سال 2004 دریافت کرد، این یک مکاشفه بود. خواهرش به او یاد داد که از اینترنت به نحو احسن استفاده کند و او هم چند اصل برنامه نویسی را به خودش یاد داد. به زودی او 10 تا 12 ساعت در روز را صرف کاوش در دنیای آنلاین و یادگیری در مورد وب کرد.

کشف وردپرس و وبلاگ نویسی

این ویژگی People of WordPress از مقاله ای الهام گرفته شده است که در ابتدا در آن منتشر شده است HeroPress.comیک ابتکار اجتماعی که توسط Topher DeRosia ایجاد شده است. این افراد در جامعه وردپرس را برجسته می کند که بر موانع غلبه کرده اند و در غیر این صورت ممکن است داستان های آنها شنیده نشود. #HeroPress