WordPress 6.1 Release Candidate 2 (RC2) اکنون در دسترس است – WordPress News


“Release Candidate” به این معنی است که این نسخه از وردپرس آماده انتشار است و یک نقطه عطف کلیدی در چرخه انتشار 6.1 است! قبل از تاریخ انتشار رسمی، انجمن زمانی را برای انجام بررسی های نهایی و آزمایش کمک اختصاص می دهد. از آنجایی که اکوسیستم وردپرس شامل هزاران افزونه و تم است، مهم است که همه بررسی کنند که آیا چیزی در طول مسیر از قلم افتاده است یا خیر. این بدان معناست که پروژه خواهد بود به شدت از کمک شما

وبلاگ Make WordPress Core را برای یادداشت‌های توسعه‌دهنده مربوط به 6.1 در هفته‌های آینده بررسی کنید و تمام تغییرات آتی را با جزئیات شرح دهید.

در WordPress 6.1 RC2 چیست؟

پسندیدن بارگذاری…


منبع: https://wordpress.org/news/2022/10/wordpress-6-1-release-candidate-2-now-available/

برای بررسی ویژگی‌های نسخه‌های گوتنبرگ از زمان وردپرس 6.0 (جدیدترین نسخه اصلی وردپرس)، به چه چیزی در گوتنبرگ جدید است پست برای 14.3، 14.2، 14.1، 14.0، 13.9، 13.8، 13.7، 13.6، 13.5، 13.4، 13.3، 13.2، و 13.1.


هایکو سرگرمی برای RC2

دو هفته از راه اندازی

این نسخه از نرم افزار وردپرس در حال توسعه است. لطفاً این نسخه از وردپرس را در وب‌سایت‌های تولیدی یا مأموریت‌های حیاتی نصب، اجرا یا آزمایش نکنید. در عوض، توصیه می شود RC2 را روی سرور و سایت آزمایشی تست کنید.

نتایج عالی در انتظار